Kleidijk Energieprestatie Advies en Energielabels

Bel ons 06 169 715 49
Of mail ons

06 169 715 49
mail ons

Energielabels voor utiliteit: wat is het en wat zijn de voordelen?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die niet bedoeld zijn om in te wonen, zoals kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen.

Een energielabel voor utiliteit wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik van het gebouw. Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen, koelen, ventileren, te voorzien van warm water en te verlichten.

Het energielabel heeft een schaal van A tot G, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst energiezuinig.

Energielabel C plicht voor kantoorgebouwen

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht voor kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of groter om een energielabel C te hebben. Dit betekent dat het gebouw een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar heeft.

De energielabel C-plicht is onderdeel van de Klimaatwet. Met deze plicht wil de overheid bijdragen aan een meer energiezuinige gebouwde omgeving.

Uitzonderingen op de energielabel C-plicht

Er zijn een paar uitzonderingen op de energielabel C-plicht voor kantoorgebouwen:

 • Kantoren die zijn aangewezen als monument
 • Kantoren die worden gebruikt voor onderwijs of zorg
 • Kantoren die worden gebruikt voor tijdelijke bewoning

Energielabel bij nieuwbouw

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw een voorlopig energielabel aan te vragen.

Het voorlopige energielabel geeft een indicatie van de energieprestatie van het gebouw. Het label wordt gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op het moment van de aanvraag.

Bij de oplevering van het gebouw moet een definitief energielabel worden aangevraagd. Dit label moet worden opgesteld door dezelfde deskundige die het voorlopige energielabel heeft opgesteld.

De energieprestatie van nieuwbouwwoningen wordt bepaald op basis van de BENG-eisen. De BENG-eisen zijn een set van eisen voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen. De eisen zijn onder meer gericht op de isolatie, de verwarmingsinstallatie en de installaties voor warm water en ventilatie.

Energielabel voor appartementen in een VVE

De energielabelverplichting voor appartementen in een VVE geldt voor alle appartementen, ongeacht de grootte of het type. Het energielabel moet worden aangevraagd bij de verkoop, verhuur of oplevering van het appartement.

De energielabelverplichting voor appartementen in een VVE is ingevoerd om te zorgen voor een meer energiezuinige gebouwde omgeving. Door te weten hoe energiezuinig een appartement is, kunnen kopers en huurders een bewuste keuze maken.

Het energielabel voor appartementen in een VVE wordt bepaald op basis van de energieprestatie van het appartement. De energieprestatie wordt bepaald door een aantal factoren, zoals de isolatie, de verwarmingsinstallatie en de installaties voor warm water en ventilatie.

Maatwerkadvies energieprestatie utiliteitsgebouwen

Een maatwerkadvies energieprestatie utiliteit is een advies dat wordt gegeven aan de eigenaar of beheerder van een utiliteitsgebouw om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Het advies wordt opgesteld door een erkend energieadviseur en is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de huidige energieprestatie van het gebouw.

Het maatwerkadvies bevat een overzicht van de mogelijke energiebesparende maatregelen die kunnen worden genomen, een kostenberekening voor deze maatregelen en een indicatie van de terugverdientijd van de maatregelen.

De energiebesparende maatregelen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het utiliteitsgebouw, zoals:

 • Isolatie
 • Verwarmings- en koelinstallaties
 • Belichting
 • Ventilatie
 • Bedrijfsprocessen

Het maatwerkadvies is een waardevol hulpmiddel voor de eigenaar of beheerder van een utiliteitsgebouw om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren en daarmee de energiekosten te verlagen.

Voordelen van een maatwerkadvies energieprestatie utiliteit:

 • Betere inzicht in de huidige energieprestatie van het gebouw
 • Overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen
 • Kostenberekening voor de maatregelen
 • Indicatie van de terugverdientijd van de maatregelen
 • Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen.