Kleidijk Energieprestatie Advies en Energielabels

Bel ons 06 169 715 49
Of mail ons

06 169 715 49
mail ons

Woningen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Eigenaren zijn verplicht bij verkoop en verhuur een energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Deze verplichting geldt ook als eigenaren een nieuwe woning laten bouwen.

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig de installaties zijn. Natuurlijk hangt de energierekening ook af van je gedrag: hoe zuinig stook je, hoeveel warm water gebruik je, hoeveel apparaten heb je en hoe intensief gebruik je die? In soortgelijke woningen met eenzelfde energielabel kan daarom het energieverbruik toch verschillend zijn.

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen.

Bestaande woningen

Bij verkoop of verhuur van een bestaande woning opgeleverd voor 01-01-2021 is een energielabel verplicht.

Voor het opstellen en registreren van het energielabel voor bestaande woningen komen wij bij u langs om de woning op te nemen. Hierbij kijken wij naar de gevels, daken, ramen en deuren aanwezig in schil van de woning. Daarnaast nemen we de vaste installaties als cv, zonnepanelen, airco’s en ventilatie op.

Nieuwbouw woningen

Anders dan bij een energielabel voor een bestaande woning bestaat kent het energielabel voor nieuwbouw 2 fasen. Fase 1 bij aanvraag bouwvergunning en fase 2 bij oplevering woning.

Bij de aanvraag bouwvergunning dient een voorlopig energielabel afgegeven te worden. Dit energielabel wordt bepaald op basis van een BENG-berekening. Bij deze BENG-berekening wordt op basis van het bouwkundige ontwerp en het installatie technisch ontwerp de energieprestatie van de nieuw te bouwen woning bepaald.

Bij de oplevering van de woning wordt door een gecertificeerd energieprestatie adviseur de woning bezocht. De adviseur doet een opname van de woning en controleert of de woning conform de BENG-berekening bij aanvraag vergunning gebouwd is. Na een update van de eerder uitgevoerde berekeningen, welke dus bij oplevering kunnen afwijken van de BENG-berekening, wordt het definitieve energielabel geregistreerd.

Gaat u zelf bouwen of laat u de woning bouwen?

Om een goede berekening van het definitieve energielabel te maken is het van belang om tijdens de bouw voldoende bewijs te verzamelen van de toegepaste materialen zoals isolatie, glas, enzovoorts. Bouwt u zelf bewaar dan de facturen van geleverde materialen en installaties en maak overzichts- en detailfoto’s van gevels, daken en vloeren. Laat u de woning bouwen vraag dan de bouwer om voldoende overzichts- en detailfoto’s te maken en kwaliteitsverklaringen aan te leveren van gebruikte materialen of van prefab elementen.

Bijlage bewijslast nieuwbouw

Wat is het maatwerkadvies woningen?

Het maatwerkadvies is een op maat gemaakt advies. Hiermee krijgt u inzicht in welke energiebesparende maatregelen u het beste uitvoert. Het maatwerkadvies kijkt daarbij naar de kosteneffectiviteit van maatregelen en maatregelpakketten, waarbij wordt uitgegaan van het echte energiegebruik.  Zo verbetert u de energieprestatie van uw  woning.

Wanneer een maatwerkadvies aanvragen?

Verbouwen of een nieuwe woning kopen? Dit is het beste moment om een maatwerkadvies aan te vragen. Met het maatwerkadvies krijgt u inzicht in de oorspronkelijke situatie – vóór het uitvoeren van het maatregelenpakket – én de situatie na het uitvoeren van het maatregelenpakket. Voor beide situaties is het mogelijk een energielabel te registreren. Dit kan nodig zijn als u subsidie aanvraagt. Het energielabel gaat uit van het standaard gebruikersgedrag.