Kleidijk Energieprestatie Advies en Energielabels

Bel ons 06 169 715 49
Of mail ons

06 169 715 49
mail ons

Subsidies

Er zijn in Nederland een aantal subsidies beschikbaar voor verduurzaming van woningen en andere gebouwen. De subsidies zijn bedoeld om het voor mensen en bedrijven aantrekkelijker te maken om te verduurzamen.

Subsidies voor woningeigenaren

De volgende subsidies zijn beschikbaar voor woningen:

 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): De ISDE is een subsidie voor de aanschaf van duurzame energieopwekking, zoals  een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en met 5 typen isolatiemaatregelen.
  Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 • Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds: deze lening is beschikbaar voor huiseigenaren met een laag inkomen of zonder leenruimte voor het nemen van energiebesparende maatregelen.
  Energiebespaarlening warmtefonds

 

Wilt u weten of u in uw provincie of gemeente in aanmerking komt voor subsidie kijk dan eens op de website verbeterjehuis.nl

Subsidies voor bedrijven

 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
  Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.Subsidieregeling duurzaam maatschapppelijk vastgoed (DUMAVA)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers
  Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of wilt u investeren in duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  Investeert u in een bedrijfsmiddel dat een duurzame gebouwde omgeving bevordert? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Denk hierbij aan investeringen die bijdragen aan een circulaire economie of klimaatadaptatie.
  Gebouwde omgeving en MIA\Vamil

Subsidies voor VVE's

De volgende subsidies en leningen zijn er voor VVE’s om hun panden te verduurzamen:

 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)
  Subsidie voor VvE’s die energie willen besparen door hun gebouw en appartement(en) te verduurzamen. U kunt met de SVVE ook subsidie krijgen voor een energieadvies en voor oplaadpuntenadvies voor elektrische auto’s. U vraagt de SVVE aan van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027.
  Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

 • SVVE: subsidie voor energieadvies
  Wilt u weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties kunt verbeteren, wat de kosten hiervoor zijn en wat het oplevert? Laat dan een energieadvies opstellen. U kunt dit combineren met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). De subsidie Energieadvies is onderdeel van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).
  SVVE: voorwaarden energieadvies

 • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
  Subsidie voor gemengde VvE’s en verhuurders die bestaande huurwoningen aardgasvrij maken door een aansluiting op een warmtenet. U vraagt de SAH aan van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023.
  Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

 • Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
  Subsidie voor energiecoöperaties en VvE’s voor het opwekken van duurzame elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht. U krijgt subsidie in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. U vraagt deze subsidie aan van 9 januari tot en met 1 november 2023.
  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

 • Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

  Het Nationaal Warmtefonds biedt VvE’s een energiebespaar-lening. Hiermee financieren VvE’s energiebesparende investeringen voor hun complex. Met een energiebespaar-lening kiest u uit meer dan 25 maatregelen. Het fonds is opgericht door de Rijksoverheid en banken, en heeft geen winstoogmerk.
  Vve Energiebespaarlening

  Alvast belangrijk voor u om te weten:

  • Uw VvE bestaat uit minimaal 8 wooneenheden.
  • Het geleende bedrag wordt gestort in een bouwdepot.
  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000.
  • De hoogte van de rente hangt af van het bedrag dat u leent.